အရောင်များ၏စိတ်ပညာနှင့် ROI

ငါကအရောင်အဆင်းအရောင်အဆင်းကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်ပါ။ လိင်သည်အရောင်များ၊ အရောင်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တို့အားမည်သို့အနက်ဖွင့်သည်နှင့်အရောင်များကိုဝယ်ခြင်းအပြုအမူအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုငါတို့ပြီးသားထုတ်ဝေပြီးပြီ။ ဤအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်သည်ကုမ္ပဏီ၏သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုမည့်အရောင်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ အရောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားပြုရန်ပြောထားသည်ထက်စာတွေ့ခြင်းအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံများအပေါ်တွင်အခြေခံသည် အရောင်အနီရောင်အစွမ်းသတ္တိ