၁၀ ထိရောက်သော ၀ န်ထမ်းများ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာထောက်ခံအားပေးမှုအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အဆင့်များ

ကုမ္ပဏီကြီးများသည်ဘတ်ဂျက်များများစားစားရှိတတ်ကြပြီးလူမှုမီဒီယာတွင်မြင်သာထင်သာဝယ်ယူနိုင်ကြသော်လည်းကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ကသူတို့၏ ၀ န်ထမ်းအခြေပြုအဖွဲ့၏အကူအညီကိုမည်မျှရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်အံ့သြမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dell မှ Amy Heiss နှင့်အလွန်ကြီးစွာသောစကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းများသည်ထိရောက်သော ၀ န်ထမ်းများ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာထောက်ခံအားပေးမှုအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောမယုံနိုင်လောက်သောရလဒ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသော Dell မှ Amy Heiss နှင့်စကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ၀ န်ထမ်းများလူမှု ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကိုဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသောအခါကျွန်ုပ်သည်အခြားပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုမကြာခဏပြောလေ့ရှိသည်