သင့်အရောင်းအဖွဲ့သည် ၄ ​​င်းတို့၏ Quotas များမရောက်ရှိသည့်အကြောင်းရင်း ၅

Qvidian ကသူတို့၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက်ရောင်းအားဆိုင်ရာ Execution Trends အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအရောင်းဌာနများအနေဖြင့်အချက်အလက်များပြည့်နှက်နေပြီးသင့်တွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရောင်းအားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်ကူညီသင့်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အဖွဲ့အစည်းများသည်ရန်လိုသောကြီးထွားမှုဆီသို့အခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲကိုပြုလုပ်နေသည်။ အရောင်းခေါင်းဆောင်များသည်နည်းဗျူဟာမြောက်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မဟာဗျူဟာအဆုံးမှအဆုံးသို့ရောင်းအားကွပ်ကဲခြင်းဖြင့်သူတို့၏အဖွဲ့များကိုပိုမိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်အာရုံစိုက်ရမည်။ အရောင်းဌာနများအနေဖြင့်အနိုင်ရရှိနှုန်းတိုးလာစေရန်တွန်းအားပေးနေသည်