စစ်တမ်း - သင်၏အကြောင်းအရာကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။

အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စျေးကွက်သုတေသနစစ်တမ်းကို Rundown ကစတင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်တစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိနိုင်သောသုတေသနများစွာရှိသော်လည်းအကြောင်းအရာကျွမ်းကျင်သူများသည်၎င်းတို့၏အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ၀ န်ထမ်းအရင်းအမြစ်များ၊ အခန်းကဏ္, နှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်နည်းပညာများကိုအခြေခံရန်အတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်အကြောင်းအရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ Rundown သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဤအရေးကြီးသောအချက်အလက်အတွက်အရေးကြီးသောနောက်ဆုံးသတင်းများကိုထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။ Rundown သည်အကြောင်းအရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်စစ်တမ်းတိုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်