လူမှုမီဒီယာအပေါ်အားကစား၏ကြီးမားသောစာရင်းအင်း

NFL၊ မီဒီယာနှင့်အားကစားပရိသတ်များနှင့်လက်ရှိအွန်လိုင်းမီးသတ်တိုက်မှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်သည့်အရာတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်လူမှုမီဒီယာများ၏အားကစားလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ Nielsen က NFL ရာသီ၏ပထမခြောက်ပတ်အတွင်းကြည့်ရှုသူများသည်တစ်နှစ်လျှင် ၇.၅% ကျဆင်းသွားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါအဓိကအားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်ပြissueနာကိုတိုးမြှင့်နောက်ဆက်တွဲပြောဆိုမှုများကြောင့်ကြောင်းသံသယအနည်းငယ်ရှိသည်။ Facebook သို့မဟုတ် Twitter ကိုဖွင့်ပါ