သင်တိုင်းတာမထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်လူမှုမီဒီယာမှပြန်လာသည်

အတော်များများအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာပညာရှင်များအနီးကပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ၀ ယ်ယူခြင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်နှိပ်ခြင်းထက်လွန်စွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာသည်နည်းလမ်းများစွာမှဝင်ငွေကိုသွယ်ဝိုက်ရရှိစေလိမ့်မည်။