အပြုအမူဆိုင်ရာ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော ကြော်ငြာခြင်း- ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပါဝင်သည့်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ဆိုးရွားသောရက်ပ်တစ်ခုရရှိသော်လည်း မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါက အားကောင်းသည့်ရလဒ်များကို ဆောင်ကြဉ်းလာနိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုခြင်းမရှိပေ။ ယင်းအချက်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာခြင်းသည် မည်သည့်အော်ဂဲနစ်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုပုံစံထက်မဆို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိနိုင်စေသောကြောင့် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၎င်းကိုသုံးစွဲရန် ဆန္ဒရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများ၏ အောင်မြင်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ပစ်မှတ်ပရိသတ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုလားချက်များနှင့် မည်မျှကိုက်ညီမှုရှိသည်အပေါ် မူတည်ပါသည်။