အသိပညာပေးပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသိရန်လိုအပ်သည်

စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးသည်နည်းပညာအပေါ်ပိုမိုမှီခိုလာသည်နှင့်အမျှဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ခြင်းသည်အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တိုင်းသည်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၏အခြေခံများကိုနားလည်ရမည်။ ဥာဏပစ္စည်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ အမေရိကန်ဥပဒေစနစ်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်များအတွက်အချို့သောအခွင့်အရေးနှင့်ကာကွယ်မှုများကိုပေးသည်။ ဤအခွင့်အရေးများနှင့်အကာအကွယ်များသည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်နိုင်သည်။ ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုစိတ်ကိုမဆိုထုတ်ကုန်နိုင်ပါတယ်