၃ ခုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်နှင့်ရှင်သန်ရန် B3B CMO တိုင်းလိုအပ်သောအစီရင်ခံစာ ၃ ခု

စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်များသည်ထောင်နှင့်ချီသောဒေတာအချက်အလက်များနှင့်ရာနှင့်ချီသောအစီရင်ခံစာများကိုရယူနိုင်ကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်စီးပွားရေးအတွက်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အရာများအပေါ်အာရုံစိုက်မည်မဟုတ်ပါ။