ရည်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက် - သင်၏အရောင်းအဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစီမံရန်၊ လှုံ့ဆော်ရန်နှင့်အမြင့်ဆုံးရန် Gamification

ကြီးထွားလာနေသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုအရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ စေ့စပ်ထားသည့်အရောင်းအဖွဲ့နှင့်အတူသူတို့သည်အဖွဲ့၏ပန်းတိုင်များ၊ စွမ်းအင်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ဖြုန်းတီးသောစွမ်းရည်များနှင့်အရင်းအမြစ်များစသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအပေါ်တွင်အလုပ်မများသော ၀ န်ထမ်းများ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြီးမားနိုင်သည်။ အရောင်းအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်လျှင်အထူးသဖြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတိုက်ရိုက်ဝင်ငွေရနိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အရောင်းအဖွဲ့များနှင့်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရမည်