စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အိုင်တီအဖွဲ့များသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးတာဝန်များကို အဘယ်ကြောင့် မျှဝေသင့်သနည်း။

ကပ်ရောဂါသည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဌာနတိုင်းအတွက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်လာသည်။ အဲဒါက အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နေ့စဥ်အလုပ်များတွင် နည်းပညာကို ပိုမိုအသုံးပြုလေ၊ ဖောက်ဖျက်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုထိခိုက်နိုင်လေဖြစ်သည်။ သို့သော် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အလေ့အကျင့်များကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်သော မားကတ်တင်းအဖွဲ့များနှင့် စတင်သင့်သည်။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (IT) ခေါင်းဆောင်များ၊ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ် (CISO) နှင့် နည်းပညာအရာရှိချုပ် (CTO) အတွက် စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။