EDI အတိုကောက်

ထုတ်ဝေ

EDI သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ဒေတာဖလှယ်မှု.

ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် လုပ်ငန်းစာရွက်စာတမ်းများ ဖလှယ်ရန်အတွက် စနစ် သို့မဟုတ် နည်းလမ်း။ ၎င်းတို့သည် သင်၏ ပေးသွင်းသူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ 3PLs သို့မဟုတ် အခြားထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။