CSS အတိုကောက်များ

CSS ကို

CSS သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ကက်စကိတ်စတိုင်များ.

ဘရောက်ဆာကို အသုံးပြု၍ HTML ကဲ့သို့သော markup ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသော စာရွက်စာတမ်း၏ တင်ပြမှုကို သိမ်းဆည်းပြီး အသုံးချရန် နည်းစနစ်တစ်ခု။ CSS သည် HTML နှင့် JavaScript တို့နှင့်အတူ World Wide Web ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။