CIO အတိုကောက်

CIO

CIO သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အရာရှိချုပ်.

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း နည်းပညာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် မျှော်မှန်းချက်အပေါ် အာရုံစိုက်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အမှုဆောင်အဆင့်ရာထူး။ ဤတာဝန်ကို တစ်ခါတစ်ရံ CTO ဟုခေါ်သည်။