ARPA အတိုကောက်များ

စောင်း

ARPA သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ အကောင့်တစ်ခုအတွက် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ.

ဤသည်မှာ MRR ဟုလည်းသိကြသော အကောင့်အားလုံးရှိ လစဉ်ဝင်ငွေ၏ပျမ်းမျှပမာဏကို ပေါင်းစပ်ထားသော ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။